Å R S M Ø T E 2 0 1 9 13.02.2019
Skrevet av: Linda Svendsen

Innkalling til Å R S M Ø T E ??

Tveter håndballklubb inviterer til årsmøte onsdag 13.mars 2019 kl. 19.00 på Hornnes skole!!

Saksliste

1. Åpning 
2. Konstituering
3. Godkjenning av årsberetninger
4. Godkjenning av regnskap 2018
5. Innkomne forslag
6. medlemskontigent/treningsavgift
7. Godkjennelse av budsjett 2019
8. Behandle idrettslagets organisasjon
9. Valg

Forslag til styret som skal behandle på årsmøte må være sendt på mail tveter@ronhandball.no innen 1.mars 2019

Mvh Styret


Motta nyheter rett i eposten!
Din epost:
Aktivitetskalender
Velg lag/grupper:
Se hele kalenderen her

Med vennlig hilsen

Tveter Hk